top of page

Değerlerimiz

Tulipa Değerlerimiz

Tulipa Spa Health Club birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesine olanak veren bir değerler bütünüyle hareket etmektedir. Bu değerlerimiz ;

Etik ve Ahlak

 • İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.

 • Taahhüt ettiğimiz işi yapar, sözümüzü tutarız.

 • Kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.

 • Evrensel değerlere saygı gösteririz.

 • Saygı ve Güven

 • İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.

 • Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

 • Güler yüzü ve selamımızı hiç kimseden esirgemeyiz.

 • Güven duygusunu ön planda tutarız.

 • Samimiyet, Açıklık ve Yenilikçilik

 • Doğruyu ve en iyiyi bulmak için devamlı gelişime açığız,

 • Paylaşımcıyız; değerlerimizi paylaştıkça arttığına inanıyoruz,

 • Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.

 • Yeniliklere açık bir firmayız

 • bottom of page